آگهی

به بازار اطمینان نکنید

رقبا زیاد هستند

تخفیف ویژه برای نهادهای فرهنگی و آگهی های مربوط به درگذشتگان، تسلیت، دوست یابی، ازدواج و تولد

 www.kayhan.london 

Tel: 0044 (0)20 3633 3684

Fax: 0044 (0)20 3633 3685

ads@kayhan.london

آیا هیچ طرح مناسبی برای آگهی خود ندارید؟

با ما تماس بگیرید تا آگهی مورد نظرتان با سلیقه شما طراحی شود.

ads@kayhan.london

 آگهی در کیهان

آگاهی می آورد

شما با آگهی در کیهان

فقط اطلاع رسانی و کسب و کار خود را معرفی نمی کنید

بلکه یک کار فرهنگی نیز انجام می دهید:

کیهان، کیهانِ لندن، کیهانِ خودتان را زنده نگاه می دارید

West Africa House

Ashbourne Road

London W5 3QP​

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: