فرشی بیا من و تو ببافیم…

[لعبت والا]

فرشی بیا من و تو ببافیم
فرشی بزرگ
به‌گسترۀ تاریخ
فرشی سترگ
همسنگ جاودانگیِ مهر
و زادگاه ابدماندگار او

فرشی به رنگ تخت سلیمان
فرشی به‌رنگ دشت مغان
با نغمۀ نیایش یزدان
رنگمایۀ آن

فرشی به‌رنگ آسمان پرستارۀ ماهان
مهتاب و طاق‌های گنبدی کرمان
و نقش یادهای خوشِ گلگشت
یا طرحی از کویرِ لوت
شهداد
فیروزکوه
و سیمین‌دشت

فرشی به رنگ تپه و ماهورهای کردستان
و آب‌های جاری زرینه‌رود
و کوه شهیدان

فرشی به‌رنگ عشق:
خسرو،
شیرین،
شکر،
پژواک تیشۀ فرهاد در بیستون
یا لاله‌های واژگون آبیدر

فرشی به‌رنگ گوهر ناب خلیج فارس
بوشهر،
کیش،
و هرمزگان
با رمز و راز آوازهای دشتستان
و نغمه‌های دف و عود

فرشی به‌رنگ آفتاب بلوچستان
تفتان، با قله‌های مه‌آلود
یا سیستان
ــ آوردگاه رستم دستان ــ

فرشی به‌رنگ سلسلۀ کوه‌های زاگرس و البرز
و تپه‌های شوش و مصلی و اکباتان
فرشی به‌رنگ جام‌های سفالین لاله‌جین
با بازتاب نغمه‌های عاشقانه «بابا» به‌کوهسار
در جستجوی یار

فرشی به‌رنگ دامنۀ الوند،
و قلۀ همیشه‌سپید،
ــ آن دیو پای‌در بند ــ دماوند*

فرشی به رنگ لاکی کاشان
فیروزه و عقیق خراسان
و نرگس شیراز
در سیر و گشت عارفانۀ سعدی
به‌ بوستان
و
گلستان
رندانه‌های حافظ و پیر مغان او
و دلربایی شاخ نبات
در سایه‌روشن باغ اِرَم و سروستان

فرشی به رنگ آفتاب در پل خواجو
تصویر چهارباغ به مهتاب
و نقش چهل ستون در آینۀ آب

فرشی به‌رنگ نخل‌های خوزستان
و ماهیان چابک اروندرود

فرشی به‌رنگ اسالم، ارس،
خزر، جلفا

فرشی به رنگ رویش سبزینه‌ها:
مازندران، گرگان
و رنگین‌کمان به شالیزار:
دامان دختران سرخوشِ گیلان
هنگام پایکوبی
در همنوایی دریا و دیلمان

فرشی به‌رنگ جنگل سیسنگان
فرشی…

فرشی بیا من و تو ببافیم
فرشی بزرگ،
به گسترۀ تاریخ
فرشی سترگ
به پهنۀ ایران

فرشی به‌رنگ آزادی
با تار عشق،
شرف،
ایمان؛
با پود خشم،
خروش
و عصیان
در هر گره هزار مشت فرو بسته

فرشی که دست‌های من و تو
ــ این دست‌های عاصی خسته ــ
از دیرباز
بافتنش را
کرده‌اند آغاز

فرشی به‌پهنۀ ایران
با نقش و رنگ و بافت انسان
فرشی نفیس
در هر قدم
صدها هزار جان

فرشی بیا من و تو ببافیم
فرشی سترگ

* اشاره به قصیده معروف ملک‌الشعرای بهار:
ای دیو سپید پای دربند / ای گنبد گیتی ای دماوند

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://kayhan.london/fa/?p=69669

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: