عفو عمومی؟! برای کدام جرم؟

الاهه بقراط – بسیار نکوست که سرانجام تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یاد هزاران ایرانی که در خارج کشور بسر می‌برند افتاده و طرحی را برای گشایش راه بازگشت آنان به کشور خودشان با قید یک فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس نموده‌اند. قید یک فوریت نشانگر این امر است که موضوع اگرچه … ادامه خواندن عفو عمومی؟! برای کدام جرم؟