اراده قدرت؛ برای تأمین دموکراسی باید دموکراتها به قدرت برسند

الاهه بقراط – در جامعه‌ای که مذهب به تقسیم منابع سیاسی و اقتصادی کشور بین «دکانداران دین» و ترویج تعصب و خرافات و تظاهر و دورویی کاهش یافته باشد، پایه‌های اخلاقی حکومت مذهبی‌اش لرزان‌تر از هر زمانی است. در جامعه‌ای که اقتصادش با تورم، گرانی، رکود، بیکاری و تحریم بین‌المللی روبرو باشد، پایه‌های اقتصادی حکومت‌اش … ادامه خواندن اراده قدرت؛ برای تأمین دموکراسی باید دموکراتها به قدرت برسند