اتحاد (نیکا نیکزاد)

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴


من
فورانِ یادها
افسوسِ تمامِ بوسه‌هائی که مُرد
و اشک‌هائی که هنوز در عروقم جاریست

 …
تو
افسونِ یک نگاه
حسرتِ تمامِ لحظاتِ سوخته
و تمنائی که بر لبان خشکید

ما 
آن قامتِ بلندِ کوه
آن دست‌های گرم
آن سایه‌های امن
وین خنده‌های سبز

ما وُ
امتزاج دریاها
امید وُ
انکشافِ
تمامِ رؤیاها!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=904