زندان اوین به شهرداری فروخته نمی‌شود

رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد فروش زندان اوین به شهرداری تهران منتفی است. اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها به خبرگزاری تسنیم گفته است که انتقال زندان اوین به خارج از شهر تهران و فروش آن به شهرداری تهران منتقی است. با اینکه رییس سازمان زندان‌های ایران به دلایل انجام نشدن این معامله با شهرداری تهران … ادامه خواندن زندان اوین به شهرداری فروخته نمی‌شود