به مناسبت ۷۵ سالگی کیهان: سرمقاله نخستین شماره کیهان نوشته عبدالرحمن فرامرزی

آنچه در زیر می‌خوانید بخشی از نخستین سرمقاله روزنامه کیهان در ۷۵ سال پیش است؛ مربوط به دورانی که ایران هنوز زخم‌های عمیق استبداد را بر تن داشت و در حال مزه مرزه کردن دستاوردهای شیرین انقلاب مشروطه بود که در کشاکش جنگ جهانی دوم، میدان رقابت کشورهای قدرتمند شد. در چنان شرایطی، نوشتن نکاتی … ادامه خواندن به مناسبت ۷۵ سالگی کیهان: سرمقاله نخستین شماره کیهان نوشته عبدالرحمن فرامرزی