فرید خلیفی – توفان‌های بزرگ، خشکسالی‌های مداوم، تابستان‌های داغ و زمینی که آدم‌ها آن را گرمتر از پیش کرده‌اند. شاید بتوان برای مقابله با توفان یا گرمای هوا در یک ظهر داغ تابستانی تمهیداتی اندیشید و از آن جان سالم به در برد، ولی راهکارهای مقابله با خشکسالی پیچیده‌تر از اینهاست.

اما با وجود این همه آب، چرا باید زمینی که اقیانوس‌هایی بیکران از آب دارد، جاندارانش در جستجوی آب باشند؟ مشکل آب بی‌مزه‌ایست که همه به دنبال آنند. بدن ما و زمین‌های کشاورزی یک نقطه مشترک دارند و هر دو تنها با آب بدون مزه تغذیه می‌شوند. آب تمام اقیانوس‌ها آنقدر نمک در خود دارد که طعم آن را کاملا شور کرده و در حالت طبیعی نه به کار ما می‌آید و نه زمین‌های کشت محصولات کشاورزی. جداسازی نمک و به اصطلاح شیرین‌سازی آن هم دست‌کم با روش‌های فعلی چندان به صرفه نیست.

دانشمندان همواره در پی ابداع روش‌های نوین هستند تا بتوانند از دریاها، این منابع بزرگ آب، استفاده کنند.

لینک مستقیم به ویدئو