کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر تجمع اعتراضی برگزاری کردند

- عقب افتادن سه ماهه دستمزد و عدم پرداخت بن‌های سال 95 و مسکوت شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و ندادن عناوین شغلی از جمله موارد اعتراضی کارگران است.
- بیش از 200 نفر از کارگران شاغل در بخش نیروهای اقبالی نیشکر هفت تپه به بهانه اتمام بهره‌برداری اخراج شدند.

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ مه ۲۰۱۸


کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح روز شنبه ۵ خردادماه دوباره دست به اعتراض زده و مقابل دفتر مدیریت این مجتمع تجمع کردند. 

کارگران معترض که از واحدهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند می‌گویند مدیران این مجتمع به خواسته‌های آنها توجه نکرده و نه تنها چند ماه حقوق آنها پرداخت نشده بلکه بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران نیز اخراج شده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران نیز گزارش داده به دنبال پایان بهره‌برداری در هفته گذشته و خاموش شدن رسمی کارخانه در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه کارگران بخش‌های مختلف از جمله واحدهای کارخانه، نی‌برها، کشاورزی و نیروهای اقبالی هفت تپه برای دستیابی به خواسته‌های خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.

مطالبات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در سه محور «معوقات دستمزد سه ماهه و عدم پرداخت بن‌های سال ۹۵»، «اعتراض به مسکوت شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و ندادن عناوین شغلی» و «اخراج کردن بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در بخش نیروهای اقبالی به بهانه اتمام بهره‌برداری» مطرح شده است.

کارگران معترض نیشکر هفت تپه می‌گویند: «اعتصابات و اعتراضات مکرر و مستمر کارگران نیشکر هفت تپه فقط با وعده و وعید مدیریت و مسئولین شهری و کشوری همراه بوده است و تاکنون مطالبات کارگران محقق نشده است و این موضوع خشم و انزجار کارگران را دوصد چندان کرده است.»

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار کننده نخستین اعتراضات کارگری سال ۹۷ در فروردین ماه بودند. آنها همچنین در آخرین روزهای سال ۹۶ بابت تحقق نیافتن وعده‌های داده شده از سوی کارفرما دست به اعتصاب زدند که در نتیجه این اعتصاب قرار شد تمامی شکرهای تولید شده در انبار دپو شود و پول فروش آن جهت پرداخت مطالبات کارگران هزینه شود.

با این وجود تنها بخشی از کارگران حقوق بهمن ماه را دریافت کردند و اکثر کارگران حقوق بهمن و اسفند و عیدی را هنوز دریافت نکردند و در روز هفتم فروردین ماه دست به اعتراض زدند. آنها با وعده و وعید مسئولان دوباره به کار بازگشتند اما اکنون می‌گویند آن وعده‌ها عملی نشده و بیش از ۲۰۰ کارگر هم اخراج شده‌اند.

کارگران نیشکر هفت تپه در طول سال ۹۶ نیز بارها برای پرداخت نشدن حقوق‌ و مزایای بیمه‌ای تجمع اعتراضی برگزار کردند و یکی از کارگران این مجتمع در اسفندماه ۹۶ به دلیل فشار ناشی از مشکلات مالی دست به خودکشی زد و جان سپرد.

دولت حسن روحانی دو سال پیش مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه را به علی اسدبیگی یک سرمایه‌دار جوان واگذار کرد. او در ابتدا وعده کرد که مطالبات معوق کارگران را پرداخت کند و کارگران اخراج شده را بار دیگر به کار بازگرداند اما نه تنها این وعده‌ها عملی نشده بلکه مشکلات کارگران این مجتمع کشت و صنعت روز به روز بیشتر شده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=117365