فرید خلیفی – وسایل نقلیه‌ای موسوم به «موتور سه‌چرخه» در روزگاران گذشته استفاده‌های فراوانی در جامعه داشتند. موتور سه‌چرخه اگرچه نمی‌توانست کار یک وانت‌بار یا ماشینی بزرگتر را انجام دهد اما وسیله‌ای کارراه‌انداز برای جابجایی‌های سبک شهری محسوب می‌شد که البته نسبت به اتومبیل اقتصادی‌تر نیز بود. سه‌چرخه‌های موتوری که در کشورهای آسیایی با نام اتوریکشا شناخته می‌شوند وسایلی ارزان نسبت به اتومبیل هستند که امکان حمل مسافر و یا بار را هم دارند. حتی گاهی بیش از ظرفیت یک سه‌چرخه موتوردار هم از آنها کار می‌کشند. مانند راننده این موتور سه چرخه در استان ژجیانگ چین که اتومبیلی بزرگ را برای صرفه‌جویی در هزینه حمل می‌کند!

لینک مستقیم به ویدئو