یک دیدگاه

  1. پادو بودن ملاها برای پوتین

    متن مقاله بالا به وضوح شر روسیه در ایران و پادو بودن ملاها برای پوتین را نشان میدهد . اما این گوادلوپیست های توده فدایی ضد دموکراسی و ضد توسعه پایدار و ضد نرمال بودن و ملی بودن حکومت با بی شرمی به امریکا و اروپا حمله میبرند . روسیه اشغالگر امپریالیست مافیا پطرو دلار استصوابی پشت همه بازیهای ماجراجویانه و تروریستی ملاها است .

Comments are closed.