روز جهانی ایدز؛ یک پزشک در ایران: در آموزش جنسی و پخش کاندوم محدودیت داریم! نباید از واژه‌های سکس و کاندوم استفاده کنیم!

فیروزه رمضان زاده – «گفته‌اند موضوع را خیلی باز نکنیم. فقط افراد را از ایدز بترسانیم، از کاندوم و وسایل دیگری که می‌تواند از بیماری پیشگیری کند حرفی نزنیم. اطلاع‌رسانی بسیار محدود است و به ما گفته‌اند نباید زیاد این قضیه را باز کنیم. نباید از واژه‌های سکس و کاندوم استفاده کنیم.» این مطالب را … ادامه خواندن روز جهانی ایدز؛ یک پزشک در ایران: در آموزش جنسی و پخش کاندوم محدودیت داریم! نباید از واژه‌های سکس و کاندوم استفاده کنیم!