مشکلات کارگران مهاجر ایرانی؛ قطع یارانه نقدی و پرداخت عوارض سنگین خروج از کشور

مهاجرت متقاضیان کار به کشورهای همسایه از جمله عراق در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی و تورم که موجب کاهش قدرت خرید شده است و همچنین افزایش بیکاری در ایران دو عامل مهم مهاجرت نیروهای کار به کشورهای همسایه است. هر چند در سال‌های گذشته برخی نیروهای تحصیلکرده و متخصصان فنی … ادامه خواندن مشکلات کارگران مهاجر ایرانی؛ قطع یارانه نقدی و پرداخت عوارض سنگین خروج از کشور