گفتگو با بهمن مقصودلو؛ آیا باید برای دوران طلایی سینما مرثیه‌ خواند؟ موج نو سینما در بیست کشور جهان (بخش یک)

آدوم صابونچیان – بعد از جنگ جهانی دوم، ما شاهد ظهور جریان‌ها و مکتب‌های سینمایی جدیدی از جمله موج نو فرانسه و سینمای نوین آلمان هستیم. بعدها از درون همین موج‌ها در دهه‌های شصت و هفتاد و هشتاد میلادی سینماگرانی با شهرت جهانی سر برآوردند. اخبار و گفتگو در مورد فیلم‌های جدید آنها بازتاب وسیعی … ادامه خواندن گفتگو با بهمن مقصودلو؛ آیا باید برای دوران طلایی سینما مرثیه‌ خواند؟ موج نو سینما در بیست کشور جهان (بخش یک)