در گفتگو با یک مددکار اجتماعی؛ پدیده هولناک خودکشی کودکان و نوجوانان به دلیل فقر در ایران

روشنک آسترکی – در سال‌های گذشته «فقر» در ایران به طرز گسترده‌ای افزایش یافته و طی دو سال گذشته اختلاف عمیق طبقات اجتماعی و تشکیل دو قطبی «دارا و ندار» بسیار برجسته‌تر شده؛ همزمان پدیده‌ی ناهنجار خودکشی کودکان و نوجوانان به دلیل فقر و تنگدستی رو به افزایش است. طی دهه‌های اخیر، دولت‌ها در ایران … ادامه خواندن در گفتگو با یک مددکار اجتماعی؛ پدیده هولناک خودکشی کودکان و نوجوانان به دلیل فقر در ایران