کشتار آبان۹۸؛ محمود صادقی: به شمخانی گفتم می‌خواهید همه را بکشید؟ گفت «ما می‌زنیم!» شورای عالی امنیت ملی: این‌ حرف‌ها قابل اغماض نیست!

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اظهارات محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را که در آن از علی شمخانی در مورد کشتار مردم در اعتراضات «آبان ۹۸» نقل قول آورده «بی‌اساس» خوانده و هشدار داده است که این اظهارات قطعاً «پیامدهای کلان امنیتی خواهد داشت.» محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در … ادامه خواندن کشتار آبان۹۸؛ محمود صادقی: به شمخانی گفتم می‌خواهید همه را بکشید؟ گفت «ما می‌زنیم!» شورای عالی امنیت ملی: این‌ حرف‌ها قابل اغماض نیست!