جمهوری اسلامی آرامش مردگان را نیز بر هم می‌زند!

از تمام سال‌های گذشته جمهوری اسلامی در پی آن است تا آثار و شواهد جنایات خود را در زندان‌ها و آرامستان‌ها از بین ببرد. چند سال پیش که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود اعلام شد که قرار است زندان اوین به پارک تبدیل شود! گذشته از اینکه اشتهای سیری‌ناپذیر مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از … ادامه خواندن جمهوری اسلامی آرامش مردگان را نیز بر هم می‌زند!