نگاهی به برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهادی برای دولت سیزدهم

احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» برای وزارت امور دارایی و اقتصاد در روزهای گذشته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و مانند دیگر وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم با اعضای کمیسیون‌ها جلساتی را برگزار کرده و درباره برنامه‌های خود سخن می‌گوید. احسان خاندوزی متولد ۱۳۵۹ نماینده و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس … ادامه خواندن نگاهی به برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهادی برای دولت سیزدهم