هشدار به شرکای جنایات جمهوری اسلامی: منشی ۹۶ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها، ۷۶ سال بعد از کشتار جمعی، در برابر دادگاه!

حنیف حیدرنژاد- یک زن ۹۶ ساله متهم است که ۷۶ سال پیش، یعنی در فاصله سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ در اردوگاه مرگ «اِشتوتهوف» در آلمان، به عنوان منشی کار می‌کرده و در قتل ۱۱٫۰۰۰ نفر مشارکت داشته است. در این اردوگاه در سال‌های مختلف ۱۱۰ هزار نفر نگهداری می‌شدند که از این تعداد ۹۵ هزار … ادامه خواندن هشدار به شرکای جنایات جمهوری اسلامی: منشی ۹۶ساله اردوگاه مرگ نازی‌ها، ۷۶ سال بعد از کشتار جمعی، در برابر دادگاه!