با افزایش فقر و بحران اقتصادی؛ «شیوع بی‌دندانی» در ایران و موج گسترده‌ی درمان «قسطی»

افزایش فقر و کاهش توان مالی مردم به ویژه در قشر کارگر و کم‌درآمد به مشکل بی‌دندانی نیز منجر شده و در دو سال گذشته پس از شیوع کرونا، مراجعه به دندانپزشکی به شدت کاهش یافته و به مرز هشدار رسیده است. روزنامه اطلاح‌طلب «شرق» در یک گزارش به کاهش شدید مراجعه قشر کارگر و … ادامه خواندن با افزایش فقر و بحران اقتصادی؛ «شیوع بی‌دندانی» در ایران و موج گسترده‌ی درمان «قسطی»