لزوم احیای هویت ایرانی برای دستیابی به همبستگی مندرج در «پیمان نوین»

سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱


کوروش رشیدی – اساس و مبنای «پیمان نوین» که از سوی شاهزاده رضا پهلوی اعلام شد، بر دستیابی به اتحاد و همبستگی ملی بین تمام ایرانیان وطن‌دوست قرار دارد.

«پیمان نوین» به روشنی می‌گوید که تنها راه نجات ایران از شرّ حکومت فاسد فعلی این است که تمام آحاد ملت ایران در هر نقطه‌ای از دنیا با هم متحد شده و با هدفی مشترک، برای براندازی آن با هم تلاش کنند. اما دست یافتن به این اتحاد سراسری به چه شکل مقدور است؟

در بررسی جامعه‌شناختی کشور می‌توان دید که ایران جامعه‌ای با تنوع قومی و فرهنگی و زبان‌ها و رسوم متنوع است. در این کشور از دیرباز اقوام ترک، لر، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب در کنار فارسی‌زبانان، ماهیتی یکپارچه به وجود آورده‌اند که به نام ایران شناخته می‌شود. اما آنچه باعث انسجام و یکپارچگی این اقوام مختلف، تحت لوای یک شاخصه واحد در دنیا شده، مشترکات تاریخی و بنیادین به نام هویت ایرانی است.

آنچه مسلم است اینکه تعلقات مردمان این سرزمین از هر قوم و مسلکی به هویت ایرانی، باعث گردیده تا این سرزمین طی هزاران سال تاریخ خود بدین نحو پابرجا بماند و این همبستگی ملی در طول تاریخ مانع از اجرای نقشه‌های شوم بدخواهان ایران شده است. در این میان با مرور آنچه طی چهل سال اخیر بر این سرزمین و مردمان آن رفته است به خوبی می‌توان دریافت که حکومت آخوندی از ابتدا به این همبستگی ملی واقف بوده و به آن به عنوان سدی عظیم در تبدیل کشور به امت اسلامی می‌نگریسته است. بر این اساس در این دوره چهل ساله بی‌امان تلاش کرده تا آنجا که ممکن است هویت ایرانی را از ذهن و زندگی ایرانیان بزداید و هویتی جعلی به نام «امت اسلامی» یا «ایران اسلامی» را جایگزین آن نماید.

اقدام به تخریب و انهدام مواریث تاریخی و فرهنگی کشور که نمادهای بارز هویت ایرانی مردمان این سرزمین است، به بهانه‌های آثار «کفر» و «طاغوت» از روز اول در دستور کار زمامداران جمهوری اسلامی بوده و تا امروز نیز تداوم داشته است. تحریف تاریخ و وقایع تاریخی نیز که پیش از این موجبات غرور و افتخارات ملی و ایرانی را فراهم می‌کرده، در سطح وسیعی رواج داشته و همچنان ادامه دارد. تلاش برای زدودن کلیه ارزش‌های فرهنگ ایرانی، اصلی مسلم بوده که ایدئولوژی این نظام فاسد بر پایه آن بنا شده است. نتیجه این تلاش بی‌وقفه چهل ساله، در سطح وسیعی گسستگی در اقشار مختلف ایرانی است که خود از آسیب‌های عظیم و خسارتبار به ایران به حساب می‌آید.

https://kayhan.london/1399/07/07/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%b1

اما طی سال‌های اخیر بخشی از جامعه متوجه نیات پلید حکومت در این راستا شده و تلاش کرده تا ارتباط خود با ریشه‌های هویت ایرانی را دوباره احیاء نماید. در این میان به عنوان نمونه می‌توان به گرایش‌های اجتماعی سال‌های اخیر به نقش کوروش بزرگ در شکل گرفتن هویت ایرانی اشاره کرد که هم‌اکنون جایگاهی ویژه بین ایرانیان یافته و حکومت آخوندی نیز بسط و گسترش این گرایش اجتماعی و سمت و سوهایی از این دست را به عنوان خطری جدی برای حیات رو به زوال خود تلقی کرده و به همین خاطر با تمام توان با آن مقابله می‌کند. این گرایش‌های مجدد اجتماعی و واکنش‌های خشن حکومت، خود به روشنی نشان می‌دهد که به چه میزان احیای مجدد هویت ایرانی در جامعه برای دستیابی به اتحاد و همبستگی ملی ضروری است.

به صراحت می‌توان گفت که بازسازی و نهادینه کردن مجدد هویت ایرانی، تنها راه دستیابی به همبستگی مندرج در «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی است. آنچه مسلم است صرفا با اتکاء به این هویت مشترک است که می‌توان اقوام و مردمان کشور را که هم‌اکنون دچار سرخوردگی و ازهم‌گسیختگی وسیعی شده اند دوباره با هدفی مشترک با هم متحد کرده تا همگی با هم برای نجات ایران بپا خیزند. چنانکه در «پیمان نوین» نیز آمده، بر همه دلسوزان و نخبگان ایرانی است تا احیای مجدد این ریشه‌های مشترک ایرانی را در دستور کار خود قرار داده و بر پایه آن بستر همبستگی ملی را فراهم نمایند. تجربه تکرار هر ساله بزرگداشت روز کوروش، نشانگر آن است که جامعه ایرانی با فاصله گرفتن از اصول و قالب تحمیلی «امت اسلامی» به شدت علاقمند به  بازگشت به این ریشه‌ها و هویت ایرانی خود است. کما اینکه به نظر می‌رسد دستیابی به اصول بنیادین مندرج در «پیمان نوین» نیز بر پایه احیای این هویت ایرانی مقدور خواهد بود. برای رسیدن به این منظور، ضرورت دارد تا اندیشمندان و نخبگان ایرانی، به ویژه طیفی از آنها که در خارج از کشور بسر می‌برند، با هدفی مشترک که به وضوح در متن «پیمان نوین» مندرج است، حرکت احیای مجدد هویت ایرانی را آغاز نموده و با کمک رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده اطلاع‌رسانی کرده و به جنبش فکری که طی سال‌های اخیر در جامعه ایران شکل گرفته، سمت و سویی واحد بدهند.

نجات و رهایی ایران در گرو دستیابی به اهداف «پیمان نوین» است. برای رسیدن به اهداف مندرج در «پیمان نوین» نیازمند همبستگی عمومی‌ همه آحاد جامعه هستیم و برای ایجاد این همبستگی باید روح و هویت مشترک ایرانی، دوباره به نحو اصیل آن در جامعه بازسازی شود. از همین رو تمرکز اندیشمندان و نخبگان بر این نکته در شرایط فعلی بسیار ضروری می‌نماید.

*کوروش رشیدی کارشناس میراث فرهنگی ساکن آمریکا و عضو گروه گردشگری «پروژه ققنوس ایران» است.


♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=264007