جابجایی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت «قاضی مرگ»؛ سعید محمد جانشین رستم قاسمی می‌شود؟

برخی خبرهای غیررسمی در ایران حاکی از تصمیم ابراهیم رئیسی برای جایگزین کردن سعید محمد با رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی هستند. رستم قاسمی و سعید محمد هر دو از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بودند. رستم قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی … ادامه خواندن جابجایی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت «قاضی مرگ»؛ سعید محمد جانشین رستم قاسمی می‌شود؟