جمهوری اسلامی از «فراخوان» هم وحشت می‌کند؛ حکومت نظامی در اطراف بستر خشک زاینده‌رود!

از دیروز فراخوانی برای تجمع و برگزاری «نماز جمعه» به نام کشاورزان و مردم اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که واکنش دستگاه‌های امنیتی را برانگیخته است. مقامات قضایی، امنیتی از ممنوعیت هرگونه تجمع در زاینده‌رود خبر داده و از ساعت ۵ صبح روز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰ حکومت نظامی اعلام کرده‌اند. از دیروز فراخوانی … ادامه خواندن جمهوری اسلامی از «فراخوان» هم وحشت می‌کند؛ حکومت نظامی در اطراف بستر خشک زاینده‌رود!