اعلام موجودیت جنبش دادخواهی کولبران و سوختبران علیه جنایات جمهوری اسلامی

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱


روز ۲۲ مهرماه به عنوان روز کولبر و سوختبر در حمایت از کولبران و سوختبران و قربانیانی نامگذاری شد که عزیزانشان توسط قاتلان حکومت اسلامی به قتل رسیده‌اند و یا شمار زیادی از آنان معلول و برای همیشه توانایی راه رفتن و کار کردن را از دست داده و در شرایط مرگ و زندگی قرار گرفته‌اند.

کولبری و سوختبری آخرین تقلا برای زنده ماندن جهت امرار معاش در مناطق مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان برای بسیاری از خانواده‌های کارگرانی است که از ابتدایی‌ترین حق اشتغال و بیمه درمانی یا بیکاری محروم ماندەاند. شغلی کاذب که در شأن هیچ انسانی نیست ولی به دلیل تامین نیازها و مایحتاج اولیه زندگی این راه پر ریسک و خطر تنها راه باقیمانده‌ایست که از روی اجبار باید به آن روی بیاورند.

جمهوری اسلامی در چند ده سال گذشته هیچگونه اقدامی در جهت قانونی کردن مرزهای تردد و اشتغالزایی در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان برای این قشر زحمتکش از کارگران انجام نداده، از این رو اقدام به کشتار وحشیانه و سرکوب سیستماتیک آنان نموده و کارنامه‌ای وحشتناک از جنایات هر روزه این حکومت علیه کولبران و سوختبران روی سر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. دادخواهی خانواده کولبران و سوختبران شروعی برای محاکمه تک تک قاتلان و جنایتکاران، عاملین و آمرین این کشتار عامدانه است و هدف از این کارزار پیوست شدن تمام آحاد جامعه هم در حمایت از این دادخواهی و هم در محکومیت جمهوری اسلامی برای پایان دادن به این کشتارها و جنایات روزمره حکومتی است.

ما خانواده‌های دادخواه کولبران و سوختبران همگان را دعوت می‌کنیم تا به این کارزار بپیوندند و با حمایت خود جنبش دادخواهی را با هم قویا به پیش ببریم و نقطه پایانی بر این اعدام‌ها و ترورهایی بگذاریم که علیه سوختبران و کولبران هر روزه تکرار می‌شود. خانواده کولبران و سوختبران و قربانیان حکومتی را فرا می‌خوانیم این کارزار را به عنوان کیفرخواست خودشان علیه جنایات جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند.
کانال دادخواهی کولبران و  سوختبران
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=267673