چرا پوتین به اوکراین حمله کرد؟ اهداف جهانی ایدئولوژی نئواورآسیائیسم روسیه و تاثیرات مخرب آن بر ایران  

بهمن جلدی – بیشتر کارشناسان مسائل سیاسی ایران اطلاعاتی در مورد ایدئولوژی مذهبی نئواورآسیائیسم و الکساندر گلییویچ دوگین ندارند. در نتیجه مردم عادی نیز تا حال از آگاهی لازم نسبت به این ایدئولوژی ضدایرانی محروم مانده‌اند. اما اینک زمان آن فرا رسیده که پرده ها کنار زده شود و آگاهی لازم در مورد این تهدید … ادامه خواندن چرا پوتین به اوکراین حمله کرد؟ اهداف جهانی ایدئولوژی نئواورآسیائیسم روسیه و تاثیرات مخرب آن بر ایران