بازنشر؛ شاه، نیروگاه اتمی، «بمب هسته‌ای»

سخنان اخیر علی مطهری یکی از مقامات نظام جمهوری اسلامی درباره اینکه هدف آن از آغاز داشتن بمب اتمی بوده است، محتوای جدیدی ندارد اما از زبان وی اعتراف دیگریست در ارتباط با واقعیتی که مذاکرات هسته‌ای را بیست سال است پس از لو رفتن برنامه مخفی رژیم طول داده و همچنان به جایی نرسیده. … ادامه خواندن بازنشر؛ شاه، نیروگاه اتمی، «بمب هسته‌ای»