زیر «سقف شیشه‌ای» خامنه‌ای؛ دو‌گانه‌ی یکدستی و شکاف در نظام

فضای درون جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت دستخوش التهابات زیادی بود. ادامه حاشیه‌های «قالیباف گیت» یا «سیسمونی گیت» و حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین مواضع تند نمایندگان «مجلس انقلابی» علیه برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله این التهابات هستند. هرچند برخی فضای موجود در نظام را بیانگر شکاف … ادامه خواندن زیر «سقف شیشه‌ای» خامنه‌ای؛ دو‌گانه‌ی یکدستی و شکاف در نظام