جنگل‌های ارسباران بطور مداوم در معرض نابودی بر اثر آتش‌سوزی، آفات و تغییر کاربری‌ قرار دارد

شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌ شرقی هشدار داده است، جنگل‌های ارسباران در معرض تهدیدهای مختلف است، علاوه بر نگرانی از آتش‌سوزی، احتمال گسترش آفت پروانه‌ دُم قهوه‌ای نیز وجود دارد. شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان‌ شرقی در هفته «زمین پاک» از وخامت وضعیت جنگل‌های ارسبالان خبر داد که به صورت سالانه … ادامه خواندن جنگل‌های ارسباران بطور مداوم در معرض نابودی بر اثر آتش‌سوزی، آفات و تغییر کاربری‌ قرار دارد