گرانی و تداوم چرخه بیش از پیش معیوب سلامت؛ افزایش سوء تغذیه کودکان و بشقاب خالی دانشجویان

کاهش شدید قدرت مردم در خرید ضروری‌ترین اقلام خوراکی از جمله نان که موج گسترده‌ای از اعتراضات را علیه وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود برانگیخته، آسیب‌های شدیدی بر سلامت طبقات مختلف جامعه به لحاظ روانی و جسمی نیز می‌گذارد. بی‌توجه به واقعیات جامعه، گرانی‌های لگام‌گسیخته‌ی اخیر و در پی آن ناتوانی طیف وسیعی از جامعه … ادامه خواندن گرانی و تداوم چرخه بیش از پیش معیوب سلامت؛ افزایش سوء تغذیه کودکان و بشقاب خالی دانشجویان