ورزش و سیاست‌های فریب در رژیم‌های تمامیت‌خواه

محمود مسائلی – موضوعات ورزشی به ویژه هنگامی‌ که به بازی‌های دستجمعی و گروهی مانند فوتبال تبدیل می‌شوند، بهترین فرصت را برای بیان احساسات ملی‌گرایی یا هویتی و همچنین فضای لازم برای صلح‌طلبی و عشق‌ورزی به آرمان بشریت فراهم می‌آورند. البته این شرایط عالی هنگامی‌ برقرار می‌شود که ورزش در فضای مناسب و در شرایط … ادامه خواندن ورزش و سیاست‌های فریب در رژیم‌های تمامیت‌خواه