باز هوا گرم شد! تشدید فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری؛ اینبار کارکنان ادارات با یک «قرارگاه» نوظهور!

با افزایش روزافزون مخالفان حجاب اجباری در ایران، جمهوری اسلامی در اقدامی تازه، سرکوب و فشار را بر زنان کارمند در ادارات تشدید کرده است. واقعه انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی به یک ماه نرسیده بود که خمینی رهبر انقلاب زمزمه حجاب اجباری را آغاز کرد اما با تظاهرات ضدحجاب از سوی … ادامه خواندن باز هوا گرم شد! تشدید فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری؛ اینبار کارکنان ادارات با یک «قرارگاه» نوظهور!