حکومت مذهبی و تباهی جامعه (۱)

محمود مسائلی – پرسش‌‌ها: اگر مبنای حاکمیت قوانین مذهبی است، چرا حکومت‌های مذهبی مانند جمهوری اسلامی ایران نتوانسته‌اند، جامعه را در مسیر کمال مطلوب هدایت کنند؟ چرا بیشترین میزان فساد در همه ابعاد کلمه جامعه را در برگرفته است؟ آیا این فساد و تباهی ناشی از ناتوانی ذاتی مذهب در اداره امور است یا اینکه … ادامه خواندن حکومت مذهبی و تباهی جامعه (۱)