کشته می‌شوند، خودکشی می‌کنند یا غرق می‌شوند؛ سهم کودکان ایران از زندگی!

نگار جوکار – در دو سال اخیر  تیتر خبرهای خودکشیِ کودکان در ایران  بیشتر به چشم می‌خورد. کودکانی در سنین کم به خاطر مسائل اقتصادی و فشارِ زندگی در ایران دست به خودکشی زده‌اند. مسئله خودکشی  یک مسئله جدیست و موضوع خودکشی در میان کودکان، جدی‌تر! مطمئنا زیر سایه جمهوری اسلامی نمی‌توانیم از دولت و … ادامه خواندن کشته می‌شوند، خودکشی می‌کنند یا غرق می‌شوند؛ سهم کودکان ایران از زندگی!