تداوم اعتراضات برای آب در همدان؛ استقرار گارد ضدشورش و عکسبرداری از معترضان؛ ایرنا: حضور «تماشاچی» و «رهگذر» تعداد معترضان را افزایش داد!

شامگاه دیروز برای دومین‌ بار متوالی جمعی از مردم همدان در اعتراض به شش روز قطع آب و وعده‌های توخالی مسئولان مربوطه به خیابان‌ها آمدند و علیه آنها شعار دادند. منابع مردمی می‌گویند، نیروهای گارد ضدشورش در محل استقرار یافته‌ و مأمورانی نیز با تصویربرداری از معترضان، آنان را تهدید کرده‌اند. در ششمین روز از … ادامه خواندن تداوم اعتراضات برای آب در همدان؛ استقرار گارد ضدشورش و عکسبرداری از معترضان؛ ایرنا: حضور «تماشاچی» و «رهگذر» تعداد معترضان را افزایش داد!