روزهای تلخ فرش ایرانی؛ تولید و صادرات به پایین‌ترین رقم رسید

یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بازار فرض دستباف ایران به کما رفته گفته که «میزان صادرات به حداقل رسیده و بسیار ناچیز است و اصلا قابل گفتن نیست.» رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی با ارائه آماری از صادرات فرش ایرانی که روزگاری در دنیا زبانزد بود گفته که در سالهای گذشته … ادامه خواندن روزهای تلخ فرش ایرانی؛ تولید و صادرات به پایین‌ترین رقم رسید