زیان چندین میلیارد دلاری پتروشیمی و دیگر صنایع کشور در سال ۱۴۰۰ به دلیل قطع گاز و برق

قطع گاز و برق در بخش صنعت طی دو سال گذشته زیان هنگفتی را به صنایع مختلف وارد کرده است. به گفته مقامات صنفی صنعت پتروشیمی ایران در سال گذشته به دلیل قطع گاز زیانی معادل ۶۸۲ میلیون دلار  متحمل شده است. قطع برق در سه ماه تابستان ۱۴۰۰ در صنایع مختلف کشور نیز زیان … ادامه خواندن زیان چندین میلیارد دلاری پتروشیمی و دیگر صنایع کشور در سال ۱۴۰۰ به دلیل قطع گاز و برق