فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم جای خود را به فرش «ترک» و «افغان» داده است

فرش ایرانی نه تنها بازار خارجی را به رقبا باخته بلکه در بازار داخلی نیز فرش افغانستان در حال تثبیت جایگاه ویژه بجای فرش ایرانی است. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با اشاره به وضعیت ناگوار صنعت فرش دستباف ایران با بیان اینکه فرش ایرانی حتی در بازار داخلی هم از رونق افتاده، گفته که … ادامه خواندن فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم جای خود را به فرش «ترک» و «افغان» داده است