قتل حکومتی مهسا امینی؛ انکار مقامات نظام و فعال شدن ماله‌کشان اصلاح‌طلب با «کثافت گشت ارشاد»!

شواهد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و وابستگانش سازماندهی یکپارچه‌ای برای توجیه قتل حکومتی مهسا امینی و جلوگیری از بروز اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی را پیش می‌برند. وزیر کشور جمهوری اسلامی که خود متهم به مشارکت در پرونده تروریستی «آمیا» در آرژانتین است، بازداشت مهسا امینی را «قانونی» خوانده و در دروغی بزرگ مدعی شده … ادامه خواندن قتل حکومتی مهسا امینی؛ انکار مقامات نظام و فعال شدن ماله‌کشان اصلاح‌طلب با «کثافت گشت ارشاد»!