نامه سرگشاده «فوروم ایرانیان دمکرات» در ماینز به مقامات آلمان: زنان ایران، قربانیان جمهوری اسلامی

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دمکرات ماینز/ آلمان به خانم بربوک وزیر امور خارجه و خانم آمتسبرگ مسئول سیاست حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه دولت آلمان فدرال حضور محترم سرکار خانم بربوک و سرکار خانم آمتسبرگ، مطمئناً شما اکثرا اوضاع سیاسی خاورمیانه، به ویژه اوضاع سیاسی ایران را دنبال می‌کنید. ما بر این مسئله هم آگاه … ادامه خواندن نامه سرگشاده «فوروم ایرانیان دمکرات» در ماینز به مقامات آلمان: زنان ایران، قربانیان جمهوری اسلامی