دانشجویان چندین شهر به اعتراضات سراسری شهریور پیوستند؛ ایران نام «مهسا امینی» را فریاد می‌زند

در ادامه چهارمین روز اعتراضات سراسری مردم ایران علیه قتل حکومتی مهسا امینی، دانشجویان در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تلاش نیروهای امنیتی، حراست و بسیج برای متفرق کردن دانشجویان ناکام ماند و شعارهای تند علیه کلیت جمهوری اسلامی سر داده شد. دانشجویان در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، یزد و تبریز … ادامه خواندن دانشجویان چندین شهر به اعتراضات سراسری شهریور پیوستند؛ ایران نام «مهسا امینی» را فریاد می‌زند