بازداشت سازمانیافته وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و دانشجویان همزمان با تشدید اعتراضات مردم

در دومین هفته از اعتراضات سراسری در ایران، یکی از برنامه‌های نهادهای امنیتی بازداشت سازمانیافته و هدفمند وکلای دادگستری است بطوری که تا کنون دست‌کم پنج وکیل دادگستری بازداشت شدند. بازداشت‌های سازمانیافته همچنین از میان دانشجویان و روزنامه‌نگاران نیز در جریان است. سعید جلیلیان، میلاد پناهی‌پور، مهسا غلامعلی‌زاده و بابک پاک‌نیا چهار وکیل دادگستری هستند … ادامه خواندن بازداشت سازمانیافته وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و دانشجویان همزمان با تشدید اعتراضات مردم