پیام شهبانو فرح پهلوی در ستایش مردم ایران و توصیه به نیروهای نظامی و انتظامی: دست خود را بیشتر به خون جوانان هم‌میهن آغشته نکنید!

فرزندان من: من با نگرانی و امید، حماسه‌‌های شما را در درگیری با نیروهای فریب‌خوردگان سیاهی، ساعت به ساعت دنبال می‌کنم. قتل ‎#مهسا_امینی و ده‌ها جانباخته دیگر و ادامه سرکوب و قتل و جرح هم‌میهنانم که برای آزادی برخاسته‌اند دلم را شکسته است و پاره پاره می‌کند. به تمام بازماندگان این وقایع وحشتناک از صمیم … ادامه خواندن پیام شهبانو فرح پهلوی در ستایش مردم ایران و توصیه به نیروهای نظامی و انتظامی: دست خود را بیشتر به خون جوانان هم‌میهن آغشته نکنید!