واکنش علی خامنه‌ای به اعتراضات مردم علیه نظام: برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل با کمک ایرانی‌های خائن خارج کشور است!

بیش از دو هفته پس از آغاز خیزش مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، رهبر و ولی فقیه رژیم که شایعاتی در مورد وضعیت وخیم جسمانی و حتا مرگ او مطرح شده بود سرانجام سکوت را شکست و طبق معمول اعتراضات را «اغتشاشات» و «برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی» خواند. علی خامنه‌ای روز … ادامه خواندن واکنش علی خامنه‌ای به اعتراضات مردم علیه نظام: برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل با کمک ایرانی‌های خائن خارج کشور است!