فرمانده ارتش جمهوری اسلامی: «ریزش‌های غیرمنتظره» امتحان الهی است!

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به «هجمه‌های گسترده و ترکیبی دشمنان» خودش و زمامداران رژیم را به «انبیا» و مردم ایران را به «شیطان» و «طاغوت» تشبیه کرده و گفته «شیطان و طاغوت همواره سد راه انبیا، اوصیا و اولیا بوده‌اند تا نگذارند که انسان‌ها به سعادت هدف‌گذاری شده خداوند برسند.» عبدالرحیم … ادامه خواندن فرمانده ارتش جمهوری اسلامی: «ریزش‌های غیرمنتظره» امتحان الهی است!