گزارش تحلیلی هفته؛ دهه هشتادی‌ها ایستاده در برابر جمهوری درمانده!

یک ماه پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی که به گفته شمار زیادی از جامعه‌شناسان در قالب «انقلاب» علیه جمهوری اسلامی ادامه یافته، جوانان و نوجوانانِ «دهه هشتادی» میدانداران مهم این اعتراضات هستند. آنها چه در دانشگاه و مدرسه و چه در خیابان‌ها صحنه‌های بی‌نظیر و ماندگاری از آزادیخواهی و ایستادگی در … ادامه خواندن گزارش تحلیلی هفته؛ دهه هشتادی‌ها ایستاده در برابر جمهوری درمانده!