حمله مأموران به دبیرستان دخترانه «شاهد» اردبیل؛ یک منبع آگاه به کیهان لندن: از نهاد بازداشت‌کننده و وضعیت بچه‌ها خبری نداریم!

نیروهای لباس شخصی به دانش‌آموزان دختر در مدرسه شاهد اردبیل حمله، آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. شماری از دانش‌آموزان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند و چند دانش‌آموز هم به دلیل ضرب و جرح مأموران امنیتی و شوک ناشی از آن به بیمارستان منتقل شدند. نیروهای لباس شخصی … ادامه خواندن حمله مأموران به دبیرستان دخترانه «شاهد» اردبیل؛ یک منبع آگاه به کیهان لندن: از نهاد بازداشت‌کننده و وضعیت بچه‌ها خبری نداریم!