برجسته‌ترین ویژگی خیزش مردم علیه استبدادی مذهبی

محمود مسائلی – در حالی که قیام برحق مردم ایران علیه حکومت ستمگر مذهبی در سراسر ایران فراگیر شده، شاید اصلی‌ترین پرسشی که می‌بایست به بحث گذاشته شود این است که ویژگی برجسته این قیام چیست؟ آیا مردم برای انجام اصلاحاتی در نظام اسلامی‌ در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و خشم خود را نشان می‌دهند؟ آیا … ادامه خواندن برجسته‌ترین ویژگی خیزش مردم علیه استبدادی مذهبی