گزارش تصویری ارسالی از ایران؛ سپاه پاسداران بدون اجازه والدین دانش‌آموزان پسر را برای سرکوب مردم تطمیع و تجهیز می‌کند

چند روز پیش چند نفر درجه‌دار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یکی از دبیرستان‌های پسرانه تهران رفتند و بعد از یک ساعت تعدادی از دانش‌آموزان مقاطع اول تا چهارم متوسطه با ظاهر مذهبی را انتخاب کردند و به آنها گفتند ما به شما طی چند روزه طریقه جنگ‌های شهری را آموزش می‌دهیم و وقتی اغتشاشات … ادامه خواندن گزارش تصویری ارسالی از ایران؛ سپاه پاسداران بدون اجازه والدین دانش‌آموزان پسر را برای سرکوب مردم تطمیع و تجهیز می‌کند