سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی در محکومیت بازداشت کارگران صنعت نفت: اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران است

سندیکای کارگران شرکت واحد گسیل نیروهای سرکوبگر از جمله صدها نیروی یگان ویژه و سرکوب و بازداشت کارگران پروژه‌ای نفت در عسلویه را به شدت محکوم می‌کند. کلیه کارگران بازداشتی که ابتدا ۳۰ نفر و‌ متعاقبا بیش از ۱۰۰ نفر اعلام شدند باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. اعتصاب و‌ اعتراض کارگران … ادامه خواندن سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی در محکومیت بازداشت کارگران صنعت نفت: اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران است