قطع اینترنت سبب گسترش خیزش ملی می‌شود؛ روزنامه جمهوری اسلامی: «اینترنت ملی» حصر یک ملت است!

قطع اینترنت و فیلترینگ در آغاز دومین ماه خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد خود را از دست داده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بیکاری ناشی از قطع اینترنت و بی‌توجهی مقامات حکومتی به این موضوع بر گسترش و تشدید اعتراضات موثر است. روزنامه جمهوری اسلامی … ادامه خواندن قطع اینترنت سبب گسترش خیزش ملی می‌شود؛ روزنامه جمهوری اسلامی: «اینترنت ملی» حصر یک ملت است!